Rezervacijos Sąlygos

 

 • Į Kliniką turi teisę kreiptis bet kuris Lietuvos Respublikos, užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės. Nepilnamečiai vaikai privalo atvykti kartu su vienu iš tėvų ar globėjų.

 • Pacientai pas gydytoją odontologą ir kitus gydytojus specialistus iš anksto gali registruotis atvykę į Klinikos registratūrą ar paskambinę telefonais: (8 45) 46 14 57,   8 (45) 46 34 15,   8 656 41115.

 • Jei pacientai yra siunčiami iš kitų gydymo įstaigų, privalo turėti atitinkamą siuntimą konsultacijai ir/ar tyrimui.

 • Klinika užtikrina, kad pacientams paslaugos bus atliktos saugiai, profesionaliai bei kokybiškai, laikantis atitinkamai medicininei veiklai keliamų atestavimo, mokslinės doktrinos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų standartų bei reikalavimų.

 • Rezervuojant vizito laiką Klinikoje, pacientas gauna vizito kortelę, kurioje nurodoma priėmimo data, laikas ir gydytojo pavardė.

 • Registruojantis telefonu, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą pavardę, gimimo metus, adresą ir kontaktinį telefoną. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti pas gydytoją paskirto vizito datą ir laiką, kurį nurodo registratorė.

 • Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.

 • Pacientui, pageidaujant pakeisti vizito laiką, ar vizito atsisakyti, apie tai jis Klinikai turi pranešti ne vėliau, kaip prieš 48 valandas iki numatyto vizito pradžios.

 • Klinika turi teisę keisti paciento vizito laiką, informuodama jį prieš 48 valandas. Šiuo atveju Klinika ir asmuo privalo tarpusavyje susiderinti jiems priimtiną aptarnavimo laiką.

 • Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta laiku.
 • Gydytojui susirgus pacientai apie tai informuojami nurodytu jų kontaktiniu telefonu.